Reklamacije

Ukoliko imate problem sa uređajem koji ste kupili na našoj Internet prodavnici, a postupili ste po pravilima iz garantnog lista i pozvali ovlašćeni servis iz vašeg mesta da sklopi i priključi peć na napojnu mrežu, te overi garantni list, molimo vas da popunite obrazac za reklamaciju OVDE i pošaljite nam na našu adresu: office@marextrade.co.rs.

Obaveza kupca prilikom podnošenja reklamacije je da:

- Priloži kopiju računa

- Popuni obrazac reklamacije

Nakon podnošenja reklamacije kako je gore navedeno obavestićemo vas da smo istu primili i dati vam broj pod kojim je ista zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

U roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije dobićete odgovor. Ukoliko se reklamacija prihvati ista će biti rešena u zakonskom roku od 30 dana, s tim da ćemo se potruditi da taj rok bude i kraći ukoliko MarexTrade d.o.o. izlazi na teren ali na rad ovlašćenih servisera iz drugih gradova ne možemo uticati.

Prodavac nije odgovoran i nije u obavezi da prihvati reklamaciju u sledećim slučajevima:

- Nije dostavljen dokaz o kupovini

- Uređaj je fizički optećen

- Uređaj nije korišćen prema uputstvu proizvođača

- Uređaj je oštećen nestručnim rukovanjem

- Uređaj u rad nije pustilo ovlašćeno lice

U navedenim slučajevima možemo na vaš zahtev uređaj popraviti o vašem trošku. Troškove dijagnostike, popravke kao i transport robe ako je neophodno do servisa snosi kupac. Posle isteka garancije na proizvod, kupac snosi sve troškove servisiranja i trasnporta uređaja.