Politika privatnosti

MarexTrade d.o.o. se obavezuje na privatnost vaših ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo u svrhu kupovine u našoj Internet prodavnici. Vaši podaci se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima koji su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Isti se neće koristiti za druge svrhe niti davati trećim licima.

Saglasni ste da ćete poštovati tuđe podatke i da nećete ugroziti tuđu privatnost ni na koji način

Od vas tražimo samo osnovne podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u cilju pružanje kvalitetne usluge.

Podacima o lićnosti smatraju se: ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail.

Prilikom registracije na našoj Internet prodavnici prihvatanjem Uslova dajete izričit pristanak, tj. Saglasnost da mi i naši poslovni partneri u cilju realizacije vaše kupovine međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici.