Uslovi korišćenja

Ukoliko koristite naš Internet sajt podrazumevamo da ste saglasni sa Uslovima korišćenja.

Podaci na našem sajtu su vlasništvo MarexTrade d.o.o. i mogu se koristiti samo u nekomercijalne svrhe uz poštovanje autorskih prava.

Saglasni ste da nećete umnožavati, distribuirati, prodavati ili koristiti u komercijalne svrhe sadržaj sajta, kao i da nežete ometati usluge sajta, sigurnosne sisteme ili menjati sadržaj sajta.

Saglasni ste da nećete postavljati ili kopirati komentare i druge poruke koje sadrže preteće, nezakonite, uvredljive i druge materijale u suprotnosti sa zakonom, kao i podatke drugih lica.

Lažno predstavljanje, objavljivanje i korišćenje tuđih podataka kao svojih ličnih ili objavljivanje tuđih podataka bez njihovog pristanka je najstrože zabranjeno i biće prijavljeno nadležnim državnim organima jer podleže zakonskoh odgovornosti.

Obavezujemo se na privatnost vaših podataka koje nam date za kupovinu i isti su dostupni samo zaposlenima u našem preduzeću-

Sažete se da ste isključivo vi odgovorni za korišćenje i održavanje poverljivosti vašeg korisničkog naloga, kao i za tačnost podataka i sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim nalogom i lozinkom.

MarexTrade d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati neovlašćenim korišćenjem vašeg korisničkog naloga.

U slučaju da nemamo trenutno robu na stanju koju ste poručili odmah ćemo vas obavestiti o tome i zajednički naći najbolje rešenje za nastalu situaciju.

Svaka kupovina u našoj Internet prodavnici podleže Zakonu o elektronskoj trgovoni i Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Sve međusobne transakcije vas (Kupca) i MarexTrade d.o.o. su poslovna tajna i podležu zakonskim propisima Republike Srbije.